Kirjanpito ja talouden analysointi, 5 op - 3101202