Toimittajasuhteet ja toimitusketjun hallinta, 5 op - 3061152