Media-alan lainsäädäntö ja etiikka, 5 op - 2081158