Lyhytfiktiokäsikirjoitus ja ohjaus, 5 op - 2081171