Monimediajournalismin kehittäminen toimituksessa, 5 op - 2081200