Yhteisön viestinnän tavoitteet ja toimintamuodot, 5 op - 2081202