Materiaalien syntetisointi ja erotusmenetelmät, 5 op - 5021096