Johdatus prosessi- ja materiaalitekniikkaan, 5 op - 5021162