Korjausrakentamisen ja kiinteistöjohtamisen työpaikkaopinnot, 15 op - 5041091