Projektin ja laadunhallinnan perusteet, 2 op - 5041198