Tietokoneavusteinen rakennesuunnittelu, 2 op - 5041256