Fysiikan mittaukset ja raportointi, 2 op - TE00BO13