Lämmitys- ja energiankäyttötekniikka, 5 op - TE00BO68