Rakennushankkeen tuotannon suunnittelu ja ohjaus, 2 op - 5041200