Korjaustyön suunnittelu ja toteutus, 6 op - 5041245