Liikennetekniikka ja liikenteen hallinta, 4 op - 5041268