Rakennushankkeen hankinnat ja logistiikka, 3 op - TE00BG22