Syöpää sairastavan potilaan hoitotyö ja palliatiivinen hoitotyö, 3 op - 7031492