Sisätauti-kirurgisenpotilaan hoitotyö 2, 8 op - 7031519