Hoitotyö vastaanotto- ja kotiin vietävissä palveluissa, 3 op - TH00BV38