Hoitotyön syventävä harjoittelu simulaatiotilanteissa, 5 op - 7031197