Kirurgisen potilaan hoitotyön prekliinen harjoittelu, 1 op - 7031511