Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyön prekliininen harjoittelu, 1 op - 7031513