Seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä naisen hoitotyön prekliininen harjoittelu, 1 op - 7031514