Akuutti-, teho-, ja päivystyshoitotyö, 5 op - TH00BV54