Vammaisten hoitotyö ja monikulttuurisuus, 1 op - TH00BV36