Sisätauti-kirurgisenpotilaan hoitotyö 1, 7 op - TH00BV43