Varhaiskasvatuksen toiminta ja lasten ohjaaminen, 5 op - TH00BZ36