Aikuisen asiakkaan ohjaaminen ja tukeminen, 5 op - 7081241