Tutkimustoiminta ja kehittämistoiminta, 5 op - 7081147