Suomalainen elämä, arki ja yhteiskunta, 5 op - 7081149