TKI ja/tai palvelutoiminnan projekti -harjoittelu, 5 op - 7081190