Kulttuurisensitiivinen ja yhteisöllinen työ, 5 op - 7081211