Hyvinvointipalvelujen järjestäminen, 5 op - 7081215