Lähijohtaminen ja työyhteisötaidot, 5 op - 7081216