Toiminnalliset ja luovat menetelmät, 5 op - 7081224