Toiminnallisten menetelmien soveltaminen, 5 op - 7081226