Lapsen erityistarpeiden tukeminen, 5 op - TH00BZ39