Suunnitelmallinen asiakastyö ja palveluohjaus, 5 op - 7081239