Syventävien ammattiopintojen harjoittelu, 15 op - 7011098