Aikuissosiaalityön asiakasryhmät ja palvelujärjestelmä, 5 op - 7081165