Leikki ja lapsen toiminnan havainnointi, 5 op - 7081172