Sosionomin osaaminen erityiskasvatuksessa, 5 op - 7081174