Ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön perusteet, 5 op - 7081176