Ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön menetelmät, 5 op - 7081178