Toiminnalliset menetelmät sosiaalialalla, 5 op - 7081182