Tietotekniikka ja tutkimustoiminnan perusteet, 5 op - 7081204