Ammatillinen vuorovaikutus ja etiikka, 5 op - 7081206