Opettajan ammattitaidon perusteet AOKK, 10 op - 2031081