Opettaja oman työnsä tutkijana ja kehittäjänä AOKK, 5 op - 2032215